תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין רלקס מרקט בע”מ ח.פ.515970101 רח’ השונית 2,הרצליה,  (להלן: ‘Relax Market’ באמצעות אתר האינטרנט Relax-market.co.il להלן  רלקס מרקט ‘ ו/או ‘האתר’ ו/או ‘החנות’) לבין לקוחותיו (להלן: ‘הלקוחות’ ו/או ‘הלקוח’). בכפוף לכללי תקנון זה.
יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .

הצהרת פרטיות
אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג’ כלשהו, למעט:

מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.

הזמנות באתר

על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.  במקרה הזה, שומרת לעצמה רלקס מרקט את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.
רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי .
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר . הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .
כל המחירים באתר כוללים מע”מ.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג. זמני המשלוח מתייחסים רק לימי עסקים.
משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.יש לשים לב לזמן ביצוע ההזמנה באתר , הזמנות שיתבצעו לאחר השעה 14:00 ישלחו לרוב רק למחרת ויש להתייחס לזמני המשלוח בהתאם לכך.
במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול ב 10% מערך ההזמנה או מינימום 100 ש”ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.
תשלום

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים, בהתאם לגובה הקנייה. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
כאשר תדרשו להזין פרטים רגישים, סימן המנעול יופיע בשורת כתובת האתר בדפדפן בצידו הימני. סימן זה מאשר כי המידע המועבר אלינו מאובטח ומוצפן בטכנולוגית SSL.
אישור הזמנה ומעקב משלוחים

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, תשלח לדוא”ל של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה.


אספקת מוצרים
המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר ובהתאם לתקנון המשלוחים של דואר ישראל , במשלוח דואר רשום על פי רוב החבילה מגיעה תוך 3-5 ימי עסקים, אך התחייבות הינה ל-14 יום. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.  זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 14:00 ישלחו לרוב רק למחרת ויש להתייחס לזמני המשלוח בהתאם לכך.

אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה , התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.

חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר . היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותאשר ללקוח אם לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה. לאחר פתיחת החבילה במידה והמוצר נמצא ניזוק או שבור על הלקוח לפנות לשירותי הדואר עם החבילה ולמלא טופס דו”ח נזק. במידה והמוצר נשלח בחברת שליחויות אחרת על הלקוח להודיע תוך 24 שעות לחברתנו כי המוצר הגיע ניזוק. במידה ולא יעשה כן , רלקס מרקט מסירה כל אחריות למוצר שהגיע ניזוק.
בדיקות

א. על הלקוח לבדוק את המוצר המוזמן מיד עם מסירתו ולהודיע ל רלקס מרקט על כל פגם/ליקוי תוך 24 שעות מזמן המסירה. לא הודיע הלקוח על פגם/ ליקוי תוך המועד האמור, יראו את המוצר כאילו סופק בהתאם לחוזה.

ב. לא היו פגם/ ליקוי אשר ניתנים לגילוי בבדיקה סבירה, חייב הלקוח להודיע ל רלקס מרקט עליהם מיד עם גילוים ולא יאוחר מאשר 10 ימים מיום המסירה. לא ניתנה הודעה תוך התקופה האמורה, יראו את המוצר כאילו סופק בהתאם לחוזה.

ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רלקס מרקט לא תהיה אחראית לפגם/ליקוי כלשהם אלא אם כן נתנה לה אפשרות סבירה לבדוק את הפגם/ליקוי, מיד עם גילויים ובתנאי שמולאו כל הוראותיה בעניין הטיפול בהם.

ד. אחריות רלקס מרקט הינה כלפי הלקוח בלבד ותפקע עם מכירה או העברת המוצר לצד ג’.

ה. אין רלקס מרקט אחראית לנזקים ו/או תוצאתיים ובכללם אבדן רווחים, אי נוחות וכדומה.

ו. אין רלקס מרקט אחראית לנזקים שיגרמו למוצרים שהלקוח לא קיבלם לרשותו מיד עם ביצוע ההזמנה. אין רלקס מרקט אחראית לשמירת המפרט הטכני של המוצרים שהלקוח לא קיבלם מיד עם ביצוע ההזמנה.

ז. אין רלקס מרקט אחראית להתאמת מוצר ליעודו ו/או להתאמתם וטיבם של מפרטים שקיבלה מהלקוח – אלא אם נקבע במפורש אחרת.

החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע”י הלקוח

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נפתחו כלל ולא נעשה בהם שימוש .עלות המשלוח לא תזוכה בכל מקרה.

רוכש מוצר שביטל את העסקה כדין, ידאג להחזיר את המוצר לידינו במשרדינו בהרצליה, על חשבונו. רוכש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישורנו, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. האחריות על תקינות המוצר עד להגעתו למשרדנו – על הרוכש.

במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה , זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח והפחתה של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים – הנמוך מבניהם. דמי הביטול האמורים לעיל יוקזזו מההחזר הכספי ללקוח ובמקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, לדמי הביטול המקוזזים תצורף עמלת סליקה בשיעור בו מחויבת רלקס מרקט. עפ”י הקבוע בחוק. ניתן להחזיר מוצרים פיזית בחנות רלקס מרקט, או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת. למען הסר ספק, אין החנות מקבלת מוצרים להחזרה / החלפה בדואר רגיל / דואר רשום. שובר זיכוי שניתן בחנות תקף למשך חצי שנה. שובר החלפה תקף ל-14 יום מיום הרכישה.

המוצר/ים חזרה לרלקס מרקט.

ה. לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים:

  1. מוצרים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח (מידות/דרישות מיוחדות).
  2. מוצרים שהורכבו בבית הלקוח.
  3. מוצרים שנעשה בהם שימוש ו/או חוברו לחשמל.
  4. מוצרים שנפגמו.
  5. עיכוב משלוחים

 

ביטול עסקה ע”י האתר
האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .
האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

התחייבות הגולש
הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין . לדוגמא: אם הלקוח קיבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

סמכות עניינית לשיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד