מרכוז של רצועת ההליכון Walkingpad

  • הפעילו את ההליכון במהירות של 3-4 קמ"ש, מבלי לעמוד עליו
  • בדקו לאיזה צד נוטה רצועת ההליכון
  • אם הרצועה של ההליכון הוזזה לצד שמאל, השתמשו במפתח כדי לסובב את הבריח השמאלי ב-1/4 סיבוב ימינה ואת הבריח הימני ב- 1/4 סיבוב שמאלה
  • אם הרצועה הוזזה ימינה, סובבו את הבריח הימני ב1/4 סיבוב בכיוון השעון ואת הבריח השמאלי ב-1/4 סיבוב נגד כיוון השעון
  • במידה והרצועה טרם יושרה, חזרו על השלבים 3 או 4 עד שהרצועה תתיישר
  • הגדילו את מהירות תנועת הרצועה, וודאו שהיא נעה בצורה ישרה

הליכונים פופולאריים